تعداد دفعات بازدید : 983 ماخذ : شهرداری
مزایده فروش زمین در شهرک فارابی امیرکلا


آگهی مزایده 

شهرداری امیرکلا در نظر دارد به استناد مجوز شماره 165-19/2/90 شورای اسلامی شهر چهار قطعه از اراضی تحت مالکیت و تصرف خود واقع در فارابی سوم و پنجم را از طریق مزایده کتبی به شرح ذیل به فروش برساند:

1-     متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی نسبت به بازدید اقدام نمایند.

2-  شرکت کنندگان باید بابت هر قطعه زمین مبلغ 000/000/30 (سی میلیون) ریال به عنوان سپرده به حساب سیبا 0310003174008 نزد بانک ملی به نام شهرداری امیرکلا واریز نمایند.

3-  متقاضیان باید بهای پیشنهادی خود را مکتوب و بدون قلم خوردگی و با ذکر مشخصات کامل خود و آدرس و تلفن تماس با فیش در پاکت لاک و مهر شده حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه31/3/90 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

4-     پیشنهادات مشروط و مخدوش و بدون سپرده به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-     شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

6-   چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به پرداخت بهای پیشنهادی خود پس از موافقت کمیسیون و اعلام کتبی شهرداری نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . ضمنا برنده مزایده باید حداکثر ظرف 72 ساعت پس از اعلان کمیسیون معاملات نسبت به واریز کل وجه به حساب سیبا 0106125986004 بنام درآمد شهرداری اقدام نماید.

7-     کلیه هزینه های چاپ آگهی ، هزینه کارشناسی ، نقل و انتقال ، هلال احمر و اوقاف به عهده خریدار می باشد.

8-  کمیسیون راس ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ  1/4/90 در محل شهرداری تشکیل و حضور متقاضیان در جلسه بلامانع است.

9-     جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه فرمائید .

قیمت پایه به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف

شماره قطعه تفکیکی زمین

مساحت قطعه تفکیکی زمین (مترمربع)

ارزش هر متر مربع زمین (ریال)

ارزش کل هر قطعه زمین (ریال)

1

263

200

2350000

470000000

2

250

200

2750000

550000000

3

251

200

2850000

570000000

4

252

200

2950000

590000000

 

 توجه : برای دریافت فایل  " پی دی اف "  شرایط مزایده به بخش عملکرد دوره ای شهرداری ( در صفحه اصلی سایت ) مراجعه فرمائید .


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد