تعداد دفعات بازدید : 938 ماخذ : شهرداری
آگهی مناقصه آماده سازی ، چمن کاری و نگهداری فضای سبز - نویت دوم


                                            آگهی مناقصه عمومی - نوبت دوم

شهرداری امیرکلا در نظر دارد چمن کاری ، نگهداری و آماده سازی پارک شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط با اعتباری بالغ بر 000/000/400 ( چهارصد میلیون ) ریال واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان که دارای صلاحیت در رشته مربوطه می باشند دعوت می شود حداکثر تا تاریخ 5/4/90 ( پنجم تیرماه سال جاری ) جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند .  ضمنا" شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .   

                                                 

شرایط مناقصه عمومی                            نوبت دوم

شهرداری امیرکلا بموجب درج آگهی در روزنامه و سایت شهرداری امیرکلا در نظر دارد ایجاد فضای سبز پارک شهر و نگهداری آن را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. خواهشمند است با توجه به شرایط ذیل نسبت به اعلام نازلترین پیشنهادی خود اقدام فرمائید.

1-    موضوع عملیات :

1-1-        چمن کاری حدود 000و8 ( هشت هزار ) متر مربع زمین با بذر اسپرت 4 تخم هلندی

1-2-        آماده سازی زمین مورد نظر

1-3-        نگهداری بمدت 3 ماه

1-4-        هرس چمن در صورت لزوم در طول مدت 3 ماهه نگهداری

2-        متقاضیان باید صلاحیت در رشته فوق داشته و ضمیمه پیشنهاد خود بنمایند .

3-        اعتبار پیش بینی شده بالغ بر 000/000/400 ( چهارصد میلیون ) ریال می باشد .

4-        شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

5-        شهرداری مجاز به کاهش یا افزایش 25 درصدی مبلغ قرارداد است .

6-        متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 5/4/90 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.

7-   متقاضیان باید مبلغ 000/000/20 ( بیست میلیون ) ریال ضمانت نامه بانکی حداکثر بمدت 5 ماه در وجه شهرداری امیرکلا و یا نقدا" به حساب شماره   سپرده نزد بانک ملی واریز و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.

8-        متقاضیان حداکثر تا تاریخ 7/4/90 می توانند پیشنهادات خود را در پاکت لاک و مهر شده تحویل شهرداری نمایند .

9-        کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه ، مالیات و غیره بعهده پیمانکار می باشد .

10-   اعلام قیمت پیشنهادی باید بصورت یک متر مربع اعلام گردد.

11-   به پیشنهادات مخدوش و مشروط و بدون مدارک و ارائه شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

                                               محمد حاجی اسماعیلی شهردار امیرکلا

  توجه : برای دریافت فایل  "پی دی اف " فرم پیشنهاد قیمت ، به بخش عملکرد دوره ای شهرداری  در صفحه اصلی سایت  مراجعه فرمائید

 

 


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد