تعداد دفعات بازدید : 758 ماخذ : شهرداری
مناقصه عمومی پروژه دروازه قرآن مرحله دوم


آگهی مناقصه عمومی

شهرداری امیرکلا در نظر دارد اجرای پروژه دروازه قرآن شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 7/8/90 به واحد امور مالی شهرداری امیرکلا مراجعه فرمایند . ضمنا" شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

 

                                                      محمد حاجی اسماعیلی

                                        شهردار امیرکلا


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد