تعداد دفعات بازدید : 833 ماخذ : شهرداری
مناقصه عمومی یک مرحله ای - زیرسازی و آسفالت سطح شهر - نوبت اولآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری امیرکلا

زیرسازی و آسفالت سطح شهر                                                                                   نوبت اول

 

1-      نام دستگاه مناقصه گذار : شهرداری امیرکلا 

2-      نوع مناقصه : زیرسازی و آسفالت سطح شهر

3-   مبلغ اعتبار پیش بینی شده : 1/284/403/670 ریال ( یک میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون و چهارصد و سه هزار و ششصد هفتاد ریال )

4-  نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری امیرکلا

5-  مبلغ تضمین :  000/353/10ریال ( ده میلیون و سیصد و پنجاه و سه هزار ریال )

6- محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه : شهرداری امیرکلا تا پایان وقت اداری مورخ 27/11/90   

7- محل و مهلت تحویل اسناد مناقصه : شهرداری امیرکلا تا پایان وقت اداری مورخ 29/11/90

 

 

محمد حاجی اسماعیلی

شهردار  امیرکلا


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد