تعداد دفعات بازدید : 2125 ماخذ : شهرداری
اجرای آب نما والمان میدان شهدای دیوکلا


 

آب نما والمان میدان شهدای دیوکلا

به گزارش روابط عمومی شهرداری امیرکلا وبا همت شهردارمحترم واعضای شورای اسلامی شهر امیرکلاآبنماو المان میدان شهدای دیوکلادرحال ساخت میباشد.

مراحل انجام عملیات :

1-   کنده کاری به حجم 60مترمکعب

2-   اجرای بتن ریزی زیر حوض بمساحت 60مترمربع

3-   اجرای بلوک چینی پایه تندیس به حجم 2*2*6/2مترطول عرض ارتفاع

4-   اجرای بلوک چینی دیواره حوض بطول 30متروارتفاع 70 سانتی متر

5-   اجرای میله گردحرارتی کف حوض وبتن بضخامت 10سانتی متر ومساحت 60 مترمربع

6-   اجرای نقش برجسته به ابعاد 2*3/1 درچهار طرف تندیس

7-   اجرای سنگ کاری دیواره به ابعاد 2*3/1 درچهار طرف تندیس

8-   ایزوگام کف حوض به مساحت 90مترمربع

9-   اجرای سنگ کاری بالای دیواره بیرون حوض به مساحت حدودا 20مترمربع

10-اجرای تاسیسات لوله کشی وبرقی توسط واحد تاسیسات

11-رنگ آمیزی

المان با طرح شمع به نماد شهدا ولقا ء ا... میباشد که بصورت آب نما طراحی گردیده است.

مجموع هزینه های اجرای المان شهدا به مبلغ 250میلیون ریال میباشد.

تصاویر اجرا،طرح شماتیک المان وآبنمای شهدا ذیلا قابل رویت است:
 

نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد