تعداد دفعات بازدید : 1013 ماخذ : شهرداری
عملکرد واحد عمرانی ازتاریخ 1/12/90 تاپایان سال


 

عملکرد واحد عمرانی ازتاریخ 1/12/90 تاپایان سال

1-لکه گیری آسفالت سطح شهر به متراژ500مترمربع

2- ادامه موزائیک کاری پیاده روی خیابان طالقانی 550مترمربع

3- کانال آبروی کوچه شهیدمقدری بطول 30متر

4- احداث پایه المان میدان درزیکلاومیدان شهدادیوکلا

5- زیرسازی مقابل پارک شهرداری به متراژ585مترمربع

6-ترمیم مسیرحفاری سطح شهربه متراژ750مترمربع

7- ادامه زیرسازی بلوار ساحلی به متراژ3000مترمربع واجرای کانال بطول 15متر

8- اجرای زیرسازی تقاطع مقریکلا به متراژ2500مترمربع واحداث جدول نهربه طول 100متر

9- احداث ادامه جدول نهرخیابان دانش بطول 50متر

10-آسفالت خیابان آسال درزیکلا بمتراژ2500مترمربع

11-بیس ریزی کوچه های سطح شهر بمتراژ1560تن

12- لوله گذاری آبروی پارک شهرداری بطول 15متر

13- ترمیم جدول سطح شهر بطول 360متر


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد