تعداد دفعات بازدید : 1354 ماخذ : شهرداری
جلسه کمیته درآمدی شهرداری امیرکلا تشکیل شد


 

جلسه کمیته درآمدی شهرداری امیرکلا تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری امیرکلا؛ وبه منظور هم اندیشی درخصوص کسب درآمداولین جلسه کمیته درآمدی شهرداری امیرکلا راس ساعت 30/17 روزسه شنبه مورخه 15/1/91 دردفتر کارجناب آقای شهرداربا حضورشهردارمحترم ،معاونین و مسئولین واحدها برگزار گردید.

دراین جلسه هریک از مسئولین واحدها درخصوص کسب درآمد بیشتر شهرداری جهت پیشبرداهداف سازندگی راهکارهاوپیشنهادات سازنده خودرا بیان نمودندومقررگردید این جلسات بصورت ماهانه برگزارگردد.


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد