تعداد دفعات بازدید : 1503 ماخذ : شهرداری
اولین جلسه طرح پوشش وقایع حیاتی مربوط به آرامستانها


 

اولین جلسه طرح پوشش وقایع حیاتی مربوط به آرامستانها

به گزارش روابط عمومی شهرداری امیرکلا؛ براساس نامه شماره 21922/2/8623 مورخه 27/12/90 فرماندارمحترم شهرستان بابل ورئیس طرح پوشش وقایع حیاتی اولین جلسه آرامستانهای شهرامیرکلاباحضورشهردارمحترم‌‌؛ریاست محترم اداره ثبت احوال ودبیرطرح پوشش وقایع حیاتی شهرستان بابل وهیئت امنای آرامستانهای شهر درمورخه26/1/91 ساعت 30/17 دردفترکارجناب شهردارتشکیل شد.

دراین جلسه ابتداهریک ازهیات امنای آرامستانها نظرات وپیشنهادات خودرا درخصوص اهمیت این طرح بازگو نمودندوپس از مشاوره جناب شهرداروریاست محترم اداره ثبت احوال تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1-   ایجاد نمایندگی ثبت احوال بصورت متمرکزدر شهرامیرکلا

2-   تهیه دفاتر ثبت فوت که دراختیارهیئت امنای آرامستانها قراربگیرد.

3-  اطلاعات افراد فوت شده ازطریق هیئت امنای آرامستانها به واحد روابط عمومی شهرداری انتقال داده شودوازآنجادراختیار مامورین اداره ثبت احوال قرارگیرد.

4-   آمادگی کامل سازمان آرامستانهای شهرستان بابل جهت حمل ونقل افراد فوتی با پیش شماره 1530

درپایان شهردارمحترم با اهدای یک تخته پتوی گلبافت از ریاست محترم اداره ثبت احوال وهیئت امنای آرامستانها تقدیر نمودند.


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد