تعداد دفعات بازدید : 958 ماخذ : شهرداری
مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت سطح شهرآگهی مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت سطح شهر

شهرداری امیرکلا در نظر دارد اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی با اعتباری بالغ بر ( یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال = 1250000000 ریال ) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا مقتضی است متقاضیان حداکثر تا تاریخ نهم اردیبهشت سال جاری جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی شهرداری امیرکلا مراجعه فرمایند . شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

محمد حاجی اسماعیلی

شهردار امیرکلانسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد