تعداد دفعات بازدید : 943 ماخذ : شهرداری
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید مخلوط کوهیآگهی تجدید مناقصه عمومی خرید مخلوط کوهی

 

شهرداری امیرکلا در نظر دارد نسبت به خرید مخلوط کوهی به مقدار 7000 تن از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا مقتضی است متقاضیان واجد شرایط حداکثر تا تاریخ 16/3/91 جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی شهرداری امیرکلا مراجعه فرمایند . شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه  می باشد .

 

محمد حاجی اسماعیلی

شهردار امیرکلا


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد