تعداد دفعات بازدید : 943 ماخذ : شهرداری
آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات تک جدول حاشیه پیاده رو کمربندی امیرکلا


 

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری امیرکلا

شهرداری امیرکلا در نظر دارد اجرای عملیات تک جدول حاشیه پیاده رو کمربندی از طریق مناقصه عمومی با اعتبار بالغ بر پانصد میلیون ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا مقتضی است حداکثر تا تاریخ ششم شهریورماه سالجاری جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه فرمایند. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

محمد حاجی اسماعیلی

شهردار امیرکلا


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد