تعداد دفعات بازدید : 931 ماخذ : شهرداری
طرح تملک وتخریب سازه های بدمنظر وخطرسازدرراستای تعریض معابرشهری


طرح تملک وتخریب سازه های بدمنظر وخطرسازدرراستای تعریض معابرشهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری امیرکلاو باپیگیری مجدانه جناب آقای حاجی اسماعیلی شهردارمحترم واعضای شورای اسلامی شهر امیرکلاوبراساس طرح تملک وتخریب سازه های بدمنظر وخطرسازدرراستای تعریض معابرشهری برابرطرح تفضیلی بنای واقع درخیابان شهیدچمران (شهاب الدین کلا) به مساحت 130 مترمربع آزادسازی گردید.

 

 


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد