تعداد دفعات بازدید : 1998 ماخذ : شهرداری
هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری امیرکلا


هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری امیرکلا

به گزارش روابط عمومی شهرداری امیرکلا،اولین جلسه هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری امیرکلاباحضوراعضای جلسه درمورخه 27/7/91 درمحل شهرداری برگزارگردید.

این هیئت به استنادمصوبه شماره 113/12404/س مورخه 4/2/91 وزارت کشورومصوبه شماره 404 مورخه 12/5/91 شورای اسلامی شهر امیرکلا درتایید شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریها شکل گرفت.

محمدحاجی اسماعیلی شهردارمحترم امیرکلاورئیس هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی وهماهنگی اعضای هیات وجهت دهی به اهداف مجموعه براساس پیشبرد اهداف اصل 44قانون اساسی (خصوصی سازی ومشارکتهای مردمی )ذکر کرد.

 

 

 

 

 

 

وی افزود:اعضای اصلی این هیات جناب آقای دکتر عبدالعزیز راددرویش مشاورمحترم ریاست سازمان شهرداری آقای کل کشور،جناب آقای مهندس روح الله احمدیان نماینده محترم معاونت عمران استانداری مازندران آقای مهندس مصطفی حسن پور معاونت اداری مالی شهرداری ، آقای علی ابوذرذیحساب ومسئول امورمالی شهرداری ،آقای هانی قویدل مشاور وکارشناس حقوقی شهرداری وخانم مهندس خلیلیان مسئول واحد سرمایه گذاری ومشارکت به عنوان دبیرهیات می باشند .

هیات سرمایه گذاری درشهرامیرکلابه صورت تخصصی وباهدف ساماندهی شرایط مشارکت بخش خصوصی درمدیریت شهری تشکیل وامیداست باالطاف حق ،حمایت مسئولین شهرستانی واستانی وشورای اسلامی شهر امیرکلاوتلاش وپیگیری های اعضا بتواندتاپایان سال جاری دوپروژه مهم نگین منطقه ویژه امیرشهررابه سرانجام برساند.

درخاتمه طی مصوبات این هیات پیگیری فرصتهای سرمایه گذاری وامکان سنجی توسط کمیته کارشناسی هیات دردستور کارقرارگرفت .

حاجی اسماعیلی به عنوان رئس هیات عالی سرمایه گذاری شهرامیرکلا،تشکیل وشروع به کاراین هیات راگامی مهم جهت ایجاد زمینه های مشارکت بخش خصوصی ودرآمدپایداری برای شهرداری دانست.


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد