تعداد دفعات بازدید : 1774 ماخذ : شهرداری
نقاشی دیواری خیابان شهید بهشتی


نقاشی دیواری خیابان شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی شهرداری امیرکلا،درپی تاکیدوزارت کشور واستانداری محترم مازندران درخصوص زیباسازی شهری ،ایجادروحیه نشاط درشهروندان وبادقت نظر شهردارمحترم شهرجناب آقای محمدحاجی اسماعیلی ،شهرداری امیرکلا براساس قراردادشماره 9943/20مورخه 16/6/91 چهارمین مرحله نقاشیهای دیواری شهری رابه اجراگذاشته است.

درهمین راستا دراین مرحله برروی دیوارهای خیابان شهیدبهشتی بعلت تمرکز پارک بزرگ شهرداری امیرکلادراین خیابان بامبلغ قرارداد 91میلیون ریال توسط پیمانکارنقاشی دیواری صورت گرفته است که با استقبال شهروندان محترم امیرکلاوحومه همراه بوده است.

 


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد