تعداد دفعات بازدید : 1207 ماخذ : شهرداری
حفظ امنیت ونظم ترافیکی درشهرامیرکلا


حفظ امنیت ونظم ترافیکی درشهرامیرکلا

به گزارش روابط عمومی شهرداری امیرکلا،درراستای حفظ نظم وامنیت ترافیکی درسطح شهر امیرکلابخصوص حوادث وتصادفات شهری جلسه ای درروزدوشنبه مورخ 8/8/91دردفترشهردارمحترم جناب آقای حاجی اسماعیلی برگزارگردید.

دراین جلسه که باحضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر،معاونت محترم امورفنی شهرداری ونیروهای کادری راهنمایی ورانندگی برگزارگردیدتصمیمات ذیل اتخاذگردید:

1-  استقراریک دستگاه خودروی سیار راهنمایی ورانندگی درسطح شهرامیرکلابهمراه 2نیروی کادری جهت نظارت برترافیک شهری

2-    هماهنگی درخصوص نصب علائم ترافیکی وتابلوی هدایت مسیروخط کشی عابرپیاده درشهر

3-    احداث سرعت گیردرمیادین وکمربندی بجهت آرام سازی ترافیکی بهمراه نصب علائم مربوطه

4-  دراختیارداشتن یک کیوسک و ایستگاه ترخیص راهنمایی ورانندگی درمیدان امام علی (ع) که ساختمان وتجهیزات آن توسط شهرداری انجام گرفته است.

 


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد