تعداد دفعات بازدید : 1362 ماخذ : شهرداری
دیوارکشی زمین شهرداری درتفکیکی ورثه مرحوم جعفریان واقع درتقاطع خیابان شهیدبهشتی -شهیدمطهری


دیوارکشی زمین شهرداری درتفکیکی ورثه مرحوم جعفریان واقع درتقاطع خیابان شهیدبهشتی -شهیدمطهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری امیرکلا ، باهمت والای شهردارمحترم شهرامیرکلا واعضای محترم شورای اسلامی شهر،قطعه زمینی واقع درتقاطع خیابان شهیدبهشتی شهیدمطهری به مساحت 70/1153 مترمربع،بابت حق تفکیک از ورثه مرحوم جعفریان دریافت گردیدوتوسط واحد عمران شهرداری دیوارکشی شد.

 


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد