تعداد دفعات بازدید : 1415 ماخذ : شهرداری
لیست پروژه های عمرانی شهرداری امیرکلا در سال 89


 

به گزارش روابط عمومی شهرداری امیرکلا و طبق گزارش واصله از واحد عمرانی شهرداری ، لیست پروژه های عمرانی شهرداری در سال 1389 ( تا اول بهمن 89 ) بشرح ذیل می باشد : 

   

لیست پروژه های عمرانی شهرداری امیرکلا در سال 89

 ردیف

 موضوع پروژه

 مکان اجرا

 پیمانکار

 شماره قرارداد

 مبلغ ( ریال )

 مدت

 پیشرفت

 1

احداث سرعت گیر

خ امام و کمربندی

 آذرنوش

3136

000/000/27 

3 ماه

100 درصد

 2

 تک جدول کمربندی

م نماز تا CNG 

 میران حسن پور

1944

000/000/30 

 1 ماه

100 درصد

 3

رنگ آمیزی جدول 

سطح شهر 

ماشا الله رضایی 

 1142

000/000/30 

3 ماه 

100 درصد 

 4

رنگ آمیزی سرعت گیر 

سطح شهر 

ماشا الله رضایی

 8457

مقدار کار 

1 سال 

 45 درصد 

 5

 جدول کانیو

روبروی پارک شهر 

داود لطیفی زاده 

2727 

000/000/30 

 2 ماه

100 درصد 

 6

جدول کانیو 

 روبروی پارک شهر

داود لطیفی زاده 

13555 

000/000/30 

2 ماه 

100 درصد 

 7

کانال سرپوشیده 

سه راه بیمارستان 

موسی نعیمایی 

10317 

000/000/30 

2 ماه 

100 درصد 

 8

 ترمیم مسیر حفاری

سطح شهر 

 تیمور صفی

6302 

000/000/60 

4 ماه 

 100 درصد

 9

ترمیم مسیر حفاری 

سطح شهر 

تیمور صفی 

8140 

000/000/60 

4 ماه 

100 درصد 

 10

 ترمیم مسیر حفاری

سطح شهر 

تیمور صفی 

11305 

000/000/100 

4 ماه 

100 درصد 

 11

 ترمیم مسیر حفاری

سطح شهر 

 تیمور صفی

16357 

000/000/100 

4 ماه 

 50 درصد

 12

 زیرسازی و آسفالت

 سطح شهر

 شرکت سعید مازند

3906 

000/000/500/3 

3 ماه 

70 درصد 

 13

احداث کانال 

 سطح شهر

داود لطیفی زاده 

5525 

 000/000/223

 2 ماه

100 درصد 

 14

احداث کانال 

سطح شهر 

 داود لطیفی زاده

17770 

 000/000/100

4 ماه 

 100 درصد

 15

فروش بیس و مخلوط کوهی 

سطح شهر 

 احمد رضا حق شناس

12158 

000/000/100 

آخر سال 

 100 درصد

 16

فرش موزائیک 

خیابان امام 

 ایمن ساز گشتر شمال

3380 

000/000/6 

2 ماه 

100 درصد 

 17

 تک جدول

 خیابان کمربندی

میران حسن پور 

11721 

 000/000/100

4 ماه 

--- 

 18

احداث بلوار خ 20 متری 

 آغوزبن

ایمن ساز گستر شمال 

5454 

 000/000/100

2 ماه 

 100 درصد

 19

 احداث جدول کانیو

آزادی به فارابی 

ایمن ساز گستر شمال 

58128 

000/000/80 

4 ماه 

100 درصد 

 20

احداث جوی وسط 

سطح شهر 

 میران حسن پور

13465 

000/000/100 

4 ماه 

100 درصد 

 21

 زیرسازی و آسفالت

معابر سطح شهر 

 اورج حسن پور

12157 

000/000/350 

آخر سال 

100 درصد 

 22

رنگ آمیزی محل عابر پیاده 

 سطح شهر

 محمد رضا خموشی

6893 

 000/000/90

3 ماه 

100 درصد 

 23

 المان میدان انقلاب

 میدان انقلاب

 رامین قربان تبار

5157 

 000/000/194

4 ماه 

100 درصد 

 24

 احداث آبنما

 میدان انقلاب

 نوید بیژنی

11725 

 000/500/38

2 ماه 

100 درصد 

 25

 نقاشی دیوارهای شهر

سطح شهر 

هاشم شیرخانی 

12478 

 000/000/35

2 ماه 

100 درصد 

 26

بهسازی معابر شهری فاز 2 

 سطح شهر

 راه گستر بابل

14940 

 858/142/857/2

3 ماه 

100 درصد 

 27

 نصب فرفوژه

 میدان انقلاب

 نوید بیژنی

14784 

000/900/9 

2 ماه 

100 درصد 

 28

اجرای نقش برجسته 

دور میدان امیر پازواری 

 نوید بیژنی

 15825

000/500/59 

2 ماه 

 50 درصد

 29

 زیرسازی و آسفالت

سطح شهر 

 راه گستر بابل

674 

048/619/047/1 

3 ماه 

100 درصد 

 30

 احداث آبنما صخره

 میدان نجاریان

 احمد مصطفی نژاد

16542 

 000/000/99

3 ماه 

25 درصد 

 31

احداث پارک شهرداری ( شهابی )  

خیابان شهید بهشتی 

 معمار منظر سبز

521 

 000/000/223

5 ماه 

100 درصد 

 32

احداث پارک شهرداری ( شهابی )  

 خیابان شهید بهشتی

مصطفی میر تبار 

5592 

 000/000/400

 3 ماه

 100 درصد

 33

 زیرسازی و آسفالت

 سطح شهر

اورج حسن پور 

15100 

000/000/540 

3 ماه 

 10 درصد

 34

روکش آسفالت 

 شهرک اکباتان

علی محمد شفیع زاده 

16261 

000/000/300 

1 ماه 

 100 درصد

 35

 فضای سبز پارک

 خیابان شهید بهشتی

 حسینعلی اسداللهی

13293 

000/000/100 

 2 ماه

50 درصد 

 


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد