آخرین پروژه ها

جوی وسط کوچه فارابی 13    [۱۴۰۱/۱۰/۱۹] [شهرداری]
جوی وسط کوچه شهید سهرابی 1    [۱۴۰۱/۱۰/۱۹] [شهرداری]
جوی وسط کوچه دانش 11    [۱۴۰۱/۱۰/۱۹] [شهرداری]
جوی وسط کوچه صادقیه 13    [۱۴۰۱/۱۰/۱۷] [شهرداری]
جوی وسط کوچه فارابی 7    [۱۴۰۱/۱۰/۱۷] [شهرداری]
کانیوو ی کوچه شهید بهشتی 3    [۱۴۰۱/۱۰/۱۷] [شهرداری]
جوی وسط کوچه شهید رزاقیان    [۱۴۰۱/۱۰/۱۷] [شهرداری]
جمع آوری و انتقال آب سطحی کوچه شهید صفاییان    [۱۴۰۱/۳/۳۱] [شهرداری]
جمع آوری و هدایت آب سطحی منطقه فارابی    [۱۴۰۱/۳/۲۹] [شهرداری]
آسفالت معابر شهر    [۱۴۰۱/۳/۲۸] [شهرداری]
فاز دوم پروژه ی جاده ساحلی    [۱۴۰۱/۳/۲۶] [شهرداری]
پروژه "امیر تا امیر"    [۱۴۰۱/۳/۲۶] [شهرداری]
پروژه حرم شهدای گمنام    [۱۳۹۸/۴/۱] [شهرداری]
فاز اول پروژه بلوار ساحلی شهر امیرکلا به روایت تصویر    [۱۳۹۴/۶/۱۹] [شهرداری]
ادامه عملیات آزادسازی فاز اول مسیر بلوار ساحلی    [۱۳۹۳/۱/۱۷] [شهرداری]
اجرای فاز اول آزاد سازی اراضی احداث منطقه نمونه گردشگری ( پارک و بلوار ساحلی ) و زیر سازی و احداث جداول    [۱۳۹۰/۷/۵] [شهرداری]


طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد