تجدید مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز رفیوژ وسط و حاشیه بلوار کمربندی
تعداد دفعات بازدید : 1686

تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

ماخذ : شهرداری


آگهی تجدید مناقصه عمومی
 

شهرداری امیرکلا درنظر دارد نگهداری فضای سبز رفیوژ وسط  وحاشیه  دوطرف بلوار کمربندی امیرکلا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از کلیه پیمانکاران دعوت بعمل می آید جهت دریافت شرایط واسناد مناقصه پس از انتشار آگهی به امور مالی شهرداری مراجعه نمائید.

ضمنا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.  

نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد