اجرای زیرسازی ، جدول ، رفیوژ و کانیو خیابان ساحلی
تعداد دفعات بازدید : 2408

تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۵

ماخذ : شهرداری


 آگهی مناقصه عمومی ( نوبت اول)

 
 
عنوان مناقصه : اجرای زیرسازی ، جدول ، رفیوژ و کانیو خیابان ساحلی
 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : 7 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم امورمالی شهرداری
 
مبلغ و نوع تعیین: ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری امیرکلا به مبلغ 100/000/000 ریال
 
مبلغ اعتبار پیش بینی شده : 2/000/000/000 ریال (دومیلیارد ریال)
 

سایر اطلاعات و زمان برگذاری کمیسیون در سایت شهرداری و سایتهای مربوطه و نیز اسناد مناقصه درج می باشد.  

نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد