مناقصه عمومی نوبت اول- رنگ آمیزی جداول و تیر های چراغ برق، خط کشی معابر
تعداد دفعات بازدید : 2082

تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

ماخذ : شهرداری


آگهی مناقصه عمومی ( نوبت اول )
 
شهرداری امیرکلا درنظر دارد در اجرای پروژه رنگ آمیزی جداول،خط کشی معابر و رنگ آمیزی تیرهای چراغ برق سطح شهر از طریق مناقصه عمومی بالغ بر2/670/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا مقتضی است حداکثر هفت روز پس از انتشار این آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به  امور مالی شهرداری مراجعه نمائید.

ضمنا شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.  

نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد